Terug naar Smaakmakkers

Biologisch ? ….Het hoe en waarom

BIOLOGISCH >…..Hoe zit dat nou precies ?

Er zijn al vele pagina’s gewijdt aan wat biologisch nu precies is . In die zin geven wij u verwijzingen naar de belangrijkste sites. www.bionext.nl  www.skal.nl www.eko-keurmerk.nl

Naast het natuurlijk werken en produceren is het van het grootste belang dat er een goede , sluitende controle is.  Daarom wordt de gehele keten streng  geregistreerd en gecontroleerd door stichting Skal.  Dit is de waarborg voor werkelijke Biologische kwaliteit.

Hoogpak is Skal gecertificeerd, en in die zin worden wij ook regelmatig gecontroleerd op onze Bio-produkten en werkwijze . Wij zijn daarom ook gerechtigd het EU-biologische logo en het bekende EKO te voeren.     Hoogpak registratie : Skal nummer 024321   NL-BIO-01